Reklamacje

W celu złożenia reklamacji skontaktuj się z nami pod adresem julia.g@bubblejoy.pl
 
1) Przed złożeniem reklamcji upewnij się, że posiadasz informacje dotyczące zamówienia (numer zamówienia)
2) Opisz w czym wystąpił problem i co jest powodem złożenia reklamacji. 
3) Jeżeli to możliwe prześlij nam również zdjęcia, które mogą się przydać w celu weryfikacji zaistniałego problemu.