Regulamin

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą przy ul. F.Kawy 28/10, 01-496 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy KRS 0000339301, NIP (VAT) (PL) 525-246-47-01, REGON 142051214 (zwana dalej Spółką).
 2. Pod adresem www.sklep.bubblejoy.pl Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów typu bubble tea, skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy (zwany dalej Sklep Internetowy BubbleJoy).
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym BubbleJoy (www.sklep.bubblejoy.pl) jest możliwy za pośrednictwem:
  adresu e-mail: sklep@bubblejoy.pl
 4. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego BubbleJoy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego BubbleJoy (www.sklep.bubblejoy.pl) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego BubbleJoy.
 6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy BubbleJoy są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy BubbleJoy Spółka wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

 

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.sklep.bubblejoy.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;
 3. Sprzedawca – Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą przy ul. F. Kawy 28/10, 01-496 w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy KRS 0000339301, NIP (VAT) (PL) 525-246-47-01, REGON 142051214
 4. Sklep Internetowy BubbleJoy – sklep internetowy BubbleJoy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.bubblejoy.pl .
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego BubbleJoy;
 6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym BubbleJoy za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.bubblejoy.pl
 4. Klient może złożyć zamówienie:
  -dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym BubbleJoy wchodząc na stronę internetową www.sklep.bubblejoy.pl ; (lub) -dokonując zakupu bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym BubbleJoy wchodząc na stronę internetową www.sklep.bubblejoy.pl bez konieczności logowania się.
 5. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta. Warunkiem założenia konta jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
 6. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu „Dodaj do koszyka”. Wybranie przycisku „Zamów” oznacza koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia. W podsumowaniu zamówienia Klient wybiera sposób dostawy, formę płatności, uzupełnia dane osobiste, dane do wysyłki (dostawy; jeżeli są inne niż dane osobiste).
 7. Warunkiem przejścia do kolejnej sekcji potwierdzenia zamówienia jest zaznaczenie opcji  „Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności”. Za pomocą przycisku „Przejdź do potwierdzenia”  następuje akceptacja podsumowania zamówienia i przejście do Podsumowania zamówienia.
 8. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Warunkiem złożenia zamówienia jest  zaznaczenie opcji  „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy oraz regulaminem”.
 9. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności Klient:
  a) W przypadku wyboru przelewu – Klient otrzymuje na stronie Sklepu BubbleJoy dane konieczne do zrealizowania przelewu – numer zamówienia, kwotę przelewu oraz numer rachunku bankowego oraz maila ze wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez siebie adres e-mailowy.
  b) W przypadku wyboru płatności gotówką czy kartą – Klient otrzymuje na stronie Sklepu BubbleJoy informację o numerze zamówienia oraz kwocie do zapłaty oraz maila ze wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez siebie adres e-mailowy. Zamówienia "za pobraniem" są dodatkowo potwierdzane przed ich realizacją.
  c) W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Platnosci24.pl – Klient otrzymuje na stronie Sklepu BubbleJoy informację o numerze zamówienia oraz kwocie do zapłaty, a także opcję przycisku „Zapłać”, który prowadzi do systemu transakcyjnego Przelewy24.pl. Ponadto Klient otrzymuje maila ze wszystkimi szczegółami zamówienia na podany przez siebie adres e-mailowy.
 10. W przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: sklep@bubblejoy.pl.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Uwagi podane przez Klienta w polu „Komentarz” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskaćdrogą e-mail pod adresem: sklep@bubblejoy.pl.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
  - Karta kredytowa
  - Karta płatnicza
  - Przelew elektroniczny
  - Płatność gotówką (pobranie)
  - Odbiór osobisty
 2. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24.pl. Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Przelewy24.pl. jako zapłacone lub w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Brainshake &more Sp. z  o.o. Sp. k.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VI. ZWROTY 

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

 1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez www.sklep.bubblejoy.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym BubbleJoy.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 1,5 % wartości zamówienia + 0,90 zł ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez BubbleJoy (dotyczy Przelewy24.pl).
 5. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.
   

VII. REKLAMACJE

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BubbleJoy, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 4. Przesyłki z nieodebranych dostaw ze względu na niezdatność do spożycia zostają zutylizowane i nie podlegają ponownej wysyłce na koszt BubbleJoy.
 5. Ponowne przygotowanie paczki oraz wysłanie na koszt firmy realizowane jest wyłącznie, gdy wina leży po stronie BubbleJoy.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. BubbleJoy poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
  – zwrotu za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl., w przypadku kart kredytowych Paymento S.A. (z potrąceniem 1,5 % wartości zamówienia + 0.90 zł. ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez BubbleJoy); (lub)
  -zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym + 0.90 zł. ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez BubbleJoy); (lub)
 8. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

VIII. WADY RZECZY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:
  -zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (albo)
  -zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

IX. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich.
 2. Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: ih_warszawa@wiih.org.pl. Więcej informacji dotyczących ww. podmiotu: http://www.wiih.org.pl/.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:
  -umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  -przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
  -rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 4. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  -zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu (albo)
  -odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

X. DANE OSOBOWE

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Brainshake &more Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą przy ul. F. Kawy 28/10, 01-496 w Warszawie.

Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE).

Administratorem danych osobowych jest Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Kawy 28/10, 01-496 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy KRS 0000339301, NIP (VAT) (PL) 525-246-47-01, REGON 142051214.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k

Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k.

W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k i/lub roszczeń Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k , której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k. 

Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną pod adresem  https://www.sklep.bubblejoy.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

 1. żądania od Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody) np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
  • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

Brainshake &more Sp. z o.o. Sp.k nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.sklep.bubblejoy.pl pod zakładką Polityka prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym BubbleJoy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:
  -Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  -Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  -Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.sklep.bubblejoy.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
 4. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego BubbleJoy system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: - Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub nowszy; Firefox 56 lub nowszy; Opera 48 lub nowsza; Chrome 61 lub nowszy; Safari 10.3 lub nowszy. Użytkownik powinien mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl